SYSTEMISCH COACHEN

Systemisch coachen, waaronder het werken met opstellingen, verschaft mensen op een diep niveau inzicht over verborgen dynamieken waaraan zij bloot staan in families en organisaties. 


Een systematische benadering gaat uit van 3 natuurwetten waaraan een sociaal emotioneel systeem onderhevig is te weten: Balans in geven en nemen, Binding en Ordening. Verstoring van deze natuurwetten leidt tot dynamieken in een systeem.

Mensen zijn onderdeel van sociale systemen. Hieronder verstaan wij families, teams, organisaties, scholen, vriendengroepen etc..
Het uitgangspunt in opstellingen is dat ieder systeem één geheel is, of het nu een familie, team, organisatie of school betreft. Soms wordt het evenwicht in een systeem verstoord. Dit uit zich in allerlei vormen van sociaal emotioneel gedrag. In een opstelling worden de dynamieken zichtbaar gemaakt die in een systeem aanwezig zijn.

Deze dynamieken kunnen zorgen voor individuele sociaal emotionele verstoringen binnen werk en/of privé leven.

De basis van systematische interventie is te erkennen van “wat is”. Met behulp van de opstelling kan dit zichtbaar gemaakt worden.

Zonder uit te zijn iets te willen veranderen ontstaat er ruimte voor een beweging. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf van binnenuit bewegen in de richting van een oplossing of ontstrikking ten gunste van de individuele leden.

Het werken vanuit een systematische kader of met een systematische blik vereist een fenomenologische houding.

Het begeleiden van systemisch werk vanuit deze houding ondersteunt diepgaande veranderingen voor individuen als teams.